Förebyggande krishantering

Lyckat frukostmöte  "God morgon - ta krisen redan på sängkanten"

Efter en rundringning visar det sig att både deltagare och föredragshållare var nöjda. De flesta påpekade att variationen av olika organisationer och deras erfarenheter av krisförebyggande verksamhet var intressant. Det fanns också önskemål om en fortsättning, med andra delen av ett krisförlopp som vad gör du, i en akut situation. Det vill säga mer "hands on" med övningar, och visst kan vi anordna det i form av en workshop. Vi har satt igång med planerandet och återkommer.

Sammanställning av konferensen

En kort sammanställning av de olika talarnas föredrag.

Arrangörer:

Pilotech AS utvecklar och marknadsför krishanteringssystemet InCaseIT. Morten Køpke, flygkapten med 12500 flygtimmar (jaktplan-kommersiella jetplan) har erfarenhet av katastrofhantering och räddningsinsatser. Han är utvecklare av det webbaserade krishanteringssystemet IncaseIT som täcker hela krisprocessen i samspel med en nyutvecklad app baserat på modern teknologi, kompetens och erfarenhet.

Jansäter Kriskommunikation, Pia Jansäter, har fil.kand i psykologi och medie- och kommunikationsutbildning samt mer än 30 års erfarenhet av kriskommunikation som fd informationschef på Danisco Sugar och Active Biotech. Hon är erfaren föreläsare, moderator och professionell konsult inom PR, kriskommunikation, krisidentifiering/analys, implementering samt kris- och medieövningar

Alltid förberedd

PrintEmail

Riskanalys med handlingsplan

Det gäller att skapa medvetenhet om potentiella risker så att människor kan förhålla sig till dem i sin vardag.

Redan i riskanalysen måste förhållningssätt ses över eftersom det styr både handlingarna och utvecklingen av en kris.

> Läs mer om riskinventering

Digitala krisverktyg

Vi förespråker digitala verktyg som ett redskap att hantera en kris. Via din mobil eller surfplatta ska du kunna sköta såväl det interna som det externa kommunikationsflödet.

Vi erbjuder bland annat krisapp, kriswebb och verktyg för krisledning.

> Läs mer om våra verktyg

Förankring och övning

Vi implementerar er krisberedskap i organisationen. Att värdegrunden är väl förankrad är viktigt. Ambitionen är att samtliga ska ha vetskap om sina roller och ansvarsuppgifter inför en kris.

För att omvandla medierelationer till en möjlighet erbjuder vi medieträning.

> Läs mer om övningar