Allvarliga risker för din verksamhet under 2017


Allvarliga kriser kan skada ditt varumärke

Det finns en hel del allvarliga risker som kan vara värda att diskutera med ditt kristeam. Det handlar inte längre om beredskap för brand och utsläpp. Du bör genast införliva nya allvarliga risker i din krisanalys och krisberedskap.

Precis som Melissa Agnes, som hjälper företag med att förebygga kriser, förordar Pia Jansäter att verksamheter måste mer än tidigare prioritera krisberedskapen under 2017. Första riskerna är Cyberattacker och ”Fake News” som är högaktuella just nu. Under de kommande veckorna kommer jag ytterligare att presenter andra typer av risker som faran med Twitter, Live-Streaming, Våld och hot.

1. Cyberattacker

Ett mycket besvärligt hot för din verksamhet är cyberattacker. Ny Teknik har listat 33 artiklar om cyberattacker där vi med fasa inser att det har hänt en hel del sedan 2010. Inte nog med att det, de blir allt svårare att bortse från. Senast nu i maj påverkades omkring 40 platser i Sverige av cyberattacken ”Wannacry”. Det gällde främst storstadsregionerna, totalt anses att nära 100 länder har drabbats av en synkroniserad cyberattack med viruset Wannacry. Viruset låser datorerna så att användarna måste betala en lösensumma för att komma åt innehållet.

Värt att tänka på vid cyberattacker
Kanske är det att slå in öppna dörrar men ert kristeam bör snarast skapa en överblicksbild av hur ert nätverk ser ut, även efter fusioner, förvärv och konsolideringar. Något av det viktigaste är att alltid ha backup över er data och att det finns lagrat utanför ert ordinarie system. Policy för cybersäkersäkerhet måste/ska utvecklas eller ses över. Dessa ska spridas till era medarbetare och tränas i hur de ska använda nätverk och data.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) berättar om vad som hänt och vilka åtgärder som måste till.  CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Där finns en del goda råd att följa före, under och efter en cyberattack.

2. Fake news

Enligt SvD anser Torbjörn Sjöström vd Novus är problemet inte ”fake news” utan ”real news” som ”tar så lätt på fakta, och rapporterar så ytligt, att mediekonsumentens sökande efter fakta landar på andra ställen än traditionella nyhetsredaktioner".

Traditionella mediers bevakning i jakten på snabbhet och debatter leder oftare till fler frågor än svar. Falska nyheter, har vi alltid utsatts för, därför är det viktigt att alla källor alltid kontrolleras, nu när vi har ett större utbud av nyheter. Tyvärr finns det både felaktiga nyheter och falska. Men saker slinker igenom och det skulle kunna kallas felaktiga nyheter eller falska nyheter, beroende på tonläge.

En som verkligen har lyft upp ”fake news” är Donald Trump. Han kallar alla nyheter som inte passar honom för falska nyheter. I en text från SVDs ledare (från New York Times) nämns att Donald Trump reagerar med ”att så snart det riktas kritik mot honom så är det detsamma som osann journalistik. Att han endast använder sig av tweets för sina debattinlägg som inte gör dessa mera nyanserade.”

Värt att tänka på när det gäller ”Fake News”
På vår senaste medieträning med ett gäng från kemiindustrin uppmanade vi deltagarna att alltid hålla sig till sanningen. Även om de utnyttjar sina sociala medier till sin fördel i en kris, för att ge sin version om det som hänt, så är det viktigt att inte sprida felaktiga nyheter.

Förr eller senare kan både du och din verksamhet verkligen råka illa ut. Snärj inte in dig i felaktigheter. Det har ingen betydelse om det är chefen, företaget eller produkten som skakas av krisen. Varje anställd tvingas att tänka till, förklara sig hemma. Varje kaffebordssamtal handlar om detta. Mycket av annan verksamhet avstannar. Skadorna med falska nyheter drabbar varumärket, och därmed möjligheterna att t ex rekrytera bra medarbetare och bra medarbetare flyr företaget. Produktiviteten går ner.

Samla krisgruppen och diskutera hur ni ska handskas med de budskap som ska spridas, vem som ”författar” dem internt och hur de ska distribueras.

Vad betyder allt detta för din organisation?
 Bli mer "krisredo"

Mer än någonsin tidigare måste krisberedskap prioriteras under 2017. Prognoser, trender och målgruppernas och användaraktivitet måste utvecklas, riskerna och hoten fortsätter att öka. Att vara "krisredo" innebär att förstå alla aspekter som kommer att påverka din krisberedskap och krishantering. Med förebyggande åtgärder, varje dag, för att vara beredd, gör dig vaksam och motståndskraftig.

Kontakta oss för en timmes förutsättningslös diskussion vilka möjligheter det finns att bli "krisredo".

Pia Jansäter, mobil 0709-83 77 80 eller mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PrintEmail

Förebyggande krishantering

Lyckat frukostmöte  "God morgon - ta krisen redan på sängkanten"

Efter en rundringning visar det sig att både deltagare och föredragshållare var nöjda. De flesta påpekade att variationen av olika organisationer och deras erfarenheter av krisförebyggande verksamhet var intressant. Det fanns också önskemål om en fortsättning, med andra delen av ett krisförlopp som vad gör du, i en akut situation. Det vill säga mer "hands on" med övningar, och visst kan vi anordna det i form av en workshop. Vi har satt igång med planerandet och återkommer.

Sammanställning av konferensen

En kort sammanställning av de olika talarnas föredrag.

Arrangörer:

Pilotech AS utvecklar och marknadsför krishanteringssystemet InCaseIT. Morten Køpke, flygkapten med 12500 flygtimmar (jaktplan-kommersiella jetplan) har erfarenhet av katastrofhantering och räddningsinsatser. Han är utvecklare av det webbaserade krishanteringssystemet IncaseIT som täcker hela krisprocessen i samspel med en nyutvecklad app baserat på modern teknologi, kompetens och erfarenhet.

Jansäter Kriskommunikation, Pia Jansäter, har fil.kand i psykologi och medie- och kommunikationsutbildning samt mer än 30 års erfarenhet av kriskommunikation som fd informationschef på Danisco Sugar och Active Biotech. Hon är erfaren föreläsare, moderator och professionell konsult inom PR, kriskommunikation, krisidentifiering/analys, implementering samt kris- och medieövningar

Alltid förberedd

PrintEmail

Riskanalys med handlingsplan

Det gäller att skapa medvetenhet om potentiella risker så att människor kan förhålla sig till dem i sin vardag.

Redan i riskanalysen måste förhållningssätt ses över eftersom det styr både handlingarna och utvecklingen av en kris.

> Läs mer om riskinventering

Digitala krisverktyg

Vi förespråker digitala verktyg som ett redskap att hantera en kris. Via din mobil eller surfplatta ska du kunna sköta såväl det interna som det externa kommunikationsflödet.

Vi erbjuder bland annat krisapp, kriswebb och verktyg för krisledning.

> Läs mer om våra verktyg

Förankring och övning

Vi implementerar er krisberedskap i organisationen. Att värdegrunden är väl förankrad är viktigt. Ambitionen är att samtliga ska ha vetskap om sina roller och ansvarsuppgifter inför en kris.

För att omvandla medierelationer till en möjlighet erbjuder vi medieträning.

> Läs mer om övningar