Godmorgon! Ta krisen redan på sängkanten!

Frukostmöte den 14 september kl 7.30-10.30

För visst är du förberedd när larmet går?

Du vet exakt vad du ska göra när det värsta händer. Beredskapen har du full kontroll över och vem du ska kontakta.
Med ett enkelt knapptryck på din mobil får du snabbt kontroll över situationen. Du bidrar från första sekund och kan direkt vara igång med dina arbetsuppgifter.

Detta är ingen framtidsvision, utan är redan verklighet. Med en app och en digital beredskapsplan får du kontroll över insatser och resurser, snabb inkallning av krisgrupp, automatisk dokumentation och mycket mer - före, under och efter kris.

Frukostmötet fokuserar på krisarbetet i en värld där allt går snabbare och snabbare och där det blir allt svårare att förutse kriser. Erfarna föredragshållare med verkliga praktikfall berättar hur du kan förebygga, styra, uppdatera och snabba upp kommunikationen internt och externt.

Se vilka spännande föreläsare som kommer till frukostmötet>>


Plats:
Scandic Hotell Triangeln i Malmö
Frukosten är gratis och serveras mellan kl 7.30 - 7.50, därefter blir det intressanta föredrag fram till kl. 10.30.

Välkommen på frukostmöte!

 Anmäl dig till evenemanget Kontakta Pia vid frågor: 0709-83 77 80 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Arrangörer:

Pilotech AS utvecklar och marknadsför krishanteringssystemet InCaseIT. Morten Køpke, flygkapten med 12500 flygtimmar (jaktplan-kommersiella jetplan) har erfarenhet av katastrofhantering och räddningsinsatser. Han är utvecklare av det webbaserade krishanteringssystemet IncaseIT som täcker hela krisprocessen i samspel med en nyutvecklad app baserat på modern teknologi, kompetens och erfarenhet.

Jansäter Kriskommunikation, Pia Jansäter, har fil.kand i psykologi och medie- och kommunikationsutbildning samt mer än 30 års erfarenhet av kriskommunikation som fd informationschef på Danisco Sugar och Active Biotech. Hon är erfaren föreläsare, moderator och professionell konsult inom PR, kriskommunikation, krisidentifiering/analys, implementering samt kris- och medieövningar

Konferensen vänder sig till dig som är:

  • Kommunikationschef
  • Kommunikatör
  • Presschef
  • Informationsansvarig
  • Samordnare sociala medier
  • Personalchef
  • Säkerhetschef
  • Alla övriga med intresse av krishantering och kriskommunikation

 

Alltid förberedd

PrintEmail

Riskanalys med handlingsplan

Det gäller att skapa medvetenhet om potentiella risker så att människor kan förhålla sig till dem i sin vardag.

Redan i riskanalysen måste förhållningssätt ses över eftersom det styr både handlingarna och utvecklingen av en kris.

> Läs mer om riskinventering

Digitala krisverktyg

Vi förespråker digitala verktyg som ett redskap att hantera en kris. Via din mobil eller surfplatta ska du kunna sköta såväl det interna som det externa kommunikationsflödet.

Vi erbjuder bland annat krisapp, kriswebb och verktyg för krisledning.

> Läs mer om våra verktyg

Förankring och övning

Vi implementerar er krisberedskap i organisationen. Att värdegrunden är väl förankrad är viktigt. Ambitionen är att samtliga ska ha vetskap om sina roller och ansvarsuppgifter inför en kris.

För att omvandla medierelationer till en möjlighet erbjuder vi medieträning.

> Läs mer om övningar